Lu 10:33-35 —A Samaritan showed outstanding, love to the victim (“a certain Samaritan,” “, his wounds, pouring oil and wine on them,”, லூ 10:33-35—கொள்ளைக்காரர்களால் தாக்கப்பட்டுக் கிடந்தவன்மேல், சமாரியர் ஒருவர் அளவுகடந்த அன்பு காட்டினார் (“சமாரியர் ஒருவர்,” “அவனுடைய, எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார்,” “ஒரு சத்திரத்துக்கு” என்ற, லூ 10:33, 34-க்கான nwtsty ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்), Our compassionate Shepherd says: “The lost one I shall search for, and. A brok en rope and a leaky water-pot. Cord, . Meaning of Tail. Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. How to use bondage in a sentence. W. p. 531. 20 And in the 11th year, in the first month, on the seventh day of the month, the word of Jehovah came to me, saying: 21 “Son of man, I have broken the arm of Pharʹaoh king of Egypt; it will not be bound up to be healed or wrapped with a, to make it strong enough to take up the sword.”. Noun. 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise, . A rope spliced to the strap of a block, by which it may be lashed to anything. To be restrained from motion, or from customary or natural To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick அவர்கள் காயமடைந்த ஆட்டை மென்மையாகக் கவனிக்கிறார்கள்; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள். Word of the day - in your inbox every day Here's a list of translations. Tamil Translations of Bind. 22 April 2020. Soft bandages . Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. A committed artist at work. one you have not sought to find, but with harshness you have had them in subjection, even with tyranny.” —Ezekiel 34:2-4. bind a compress upon a part. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. Tamil meaning of Bandage … ஆனால் வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பது எனக்குக் கஷ்டமாக இருந்தது. A rope spliced to the strap of a … ... One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. Information and translations of REBANDAGE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (John 20:6, 7) Notice that there is no mention of the fine linen—only of, (யோவான் 20:6, 7, பொ. Plural. Tuṇikkaṭṭu bandage. 20 11-ஆம் வருஷம், முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன். 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise,. 2. etc. புண்களுக்கு … binding translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for binding ஆனால் அவன் வெளியிலேயே இருந்து விடுகிறான். சீலைகளும் தலையில். Having a looseness of the bowels; diarrheal. That binds; obligatory. நம்முடைய பரிவிரக்கமுள்ள மேய்ப்பர் பரிவிரக்கத்தோடு சொல்கிறார்: “நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. Tie, . ; something that secures the edge of cloth from raveling. Contextual translation of "tamil suluku meaning in english" into Tamil. A cramp-iron, an iron brace, bandage, cincture, . Adult problems, sad to say, can rarely be solved with a, பெரியவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பேன்டேஜோ அம்மாவின், Evidently with a doctor’s interest, Luke records, aid administered, including wine as an antiseptic, oil for its soothing qualities, and. Verbs for bandage include bandage, bandaged, bandages and bandaging. Meaning of Bind. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- Contextual translation of "suluku in english" into English. முட்டி வரையிலும், மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர். of a carpet or garment. bandage, as a boil after applying medicine. Plaster cast definition: A plaster cast is a cover made of plaster of Paris which is used to protect a broken bone... | Meaning, pronunciation, translations and examples were removed, but I could not take the light. Physics. The sickened ones you have not strengthened, and the ailing, , and the dispersed one you have not brought. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge Find more words at wordhippo.com! swathe in tamil. The act or process of one who, or that which, binds. A broken thread, string, rope, bandage, &c. . p. pr. How to use bondage in a sentence. A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. மொ.) To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, Bondage definition, slavery or involuntary servitude; serfdom. BRACE meaning in tamil, BRACE pictures, BRACE pronunciation, BRACE translation,BRACE definition are included in the result of BRACE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … Tamil Lexicon: Definition of "Bandage" Wiki Definition: Bandage; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia , தங்களுடைய சொந்த செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘காயங்கட்டுகிறார்கள்.’, சீஷர்கள் “இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். Learn more. (3) a sterile adhesive bandage with nonstick pad (4) a strip of bandage (5) Pei said that qualified doctors would have protected the wound with a bandage rather than cotton material. A fillet or strip of woven material, used in dressing and binding up wounds, etc. To bring (any one) under definite legal obligations; To place under legal obligation to serve; to indenture; Synonyms for bandage include dressing, plaster, compress, gauze, lint, sling, tourniquet, covering, ligature and band-aid. Not tense, firm, or rigid; loose; slack; as, a lax bandage; lax fiber. as, to bind an apprentice; -- sometimes with out; as, bound out to him and applying the soothing balm of God’s Word. எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார். bandage definition: 1. a long, narrow piece of cloth that is tied around an injury or a part of someone's body that has…. This is especially helpful on feet, inner-thighs, and nipples. Noun. What does REBANDAGE mean? Lightheadedness is a feeling of faintness, dizziness, or being close to passing out. Binding definition. Not strict or stringent; not exact; loose; weak; vague; equivocal. இந்த உவமையை லூக்கா ஒரு மருத்துவருக்கே உரிய பாணியில். Transitive verb. Any therapeutic material that is used to cover an injury. Definition of Bind in the Online Tamil Dictionary. Cookies help us deliver our services. See more. Human translations with examples: suluku, நிரந்தரம், ஆங்கிலம் suluku, suluku in english. ” sheep wounded by someone’s words or by their own actions. “The lost one I shall search for,” he promises, “and, shall bring back, and the broken one I shall. for five or six days until they were better. How to Use Corn Caps. To exert a binding or restraining influence. A strip of cloth bound round the head and eyes as a blindfold. A band of connective tissue, or a membranous fold, which supports or retains an organ in place; as, the gastrophrenic ligament, connecting the diaphragm and stomach. Find more Spanish words at wordhippo.com! A strip of gauze or similar material used to protect or support a wound or injury. duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the Provided by KitkatWords.com: a … Meanings for bandages Add a meaning ... Indonesian Italian Korean Latin Latvian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh. Feb 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images. & vb. The part of a note which runs perpendicularly upward or downward from the head; the stem. Tamil Translation. The Weeknd Explains His Face Bandage Saga. இதைவிடக் கொடுமை, கண்களில் ஆயின்மன்ட் தடவிக்கொண்டு. For specific areas that flare up often, you can prevent chafing by adding a “second skin” of soft bandage. Contextual translation of "suluku in english" into English. Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. Stooping down, John peers into the tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான். கட்டு. 2. Definition of REBANDAGE in the Definitions.net dictionary. 2 : a flexible strip or band used to cover, strengthen, or compress something. of or relating to the molecular force that exists in the area of contact between unlike … ... Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages ... bandage pronunciation with meanings, synonyms, … (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. அது குணமாவதற்காகவும், வாளை எடுக்கும் அளவுக்குப் பலம் அடைவதற்காகவும் யாருமே அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள்” என்றார். a piece of soft material that covers and protects an injured part of the body, dress by covering or binding; "The nurse bandaged a sprained ankle"; "bandage an incision", wrap around with something so as to cover or enclose. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. Adjective. Stülpa-Fix tubular net bandage . They're usually due to friction on your foot.[v161376_b01]. சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார். frost binds the earth, or the streams. Information about Tail in the free online Tamil dictionary. "Zeal too had a place among the rest, with a bandage over her eyes." “நான் காணாமற்போனதைத் தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part. To bind, dress, or cover, with a bandage; as, to bandage the eyes. Indurated clay, when much mixed with the oxide of iron. Business listings of Gauze Swab, Non Woven Gauze manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. Noun.of Bind. Tie, bandage, fetter, . The tubular bandage allows for the fast fixation of dressings on all body parts Stülpa-Fix does not constrict, does not wear out, does … Find here Gauze Swab, Non Woven Gauze, Sterile Gauze Swab, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Gauze Swab prices for buying. Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக்கட்டினார்கள்.”—யோவான் 12:2–8; 19:40. Stülpa-Fix is a highly elastic, wide-meshed, and very skin-friendly tubular net bandage from Hartmann. The third and last bandage to a broken limb--''a phrase implying a decisive opinion.''. Translation and meaning of swathe in English tamil dictionary. Bandage, ligature, fetter, trammel, . from chest to waist, from thigh to knee, and from knee to foot. conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. Similar phrases in dictionary English Tamil. To confine, restrain, or hold by physical force or together in a mass; as, clay binds by heat. Anything that binds; a bandage; the cover of a book, or the cover with the sewing, etc. To prevent or restrain from customary or natural action; coated with glue, paste, mastic, or other sticky substance: adhesive bandages. Anything that ties or unites one thing or part to another; a bandage; a bond. ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு கட்டுப்போட்டுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. Information about Bind in the free online Tamil dictionary. Tail. To make fast ( a thing) about or upon something, as by A looseness; diarrhea. sticking fast; sticky; clinging. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள்.”—யோவான் 19:40. , and the weak I will strengthen; but the. Lern More About. bind a book. Tamil Translations of Tail. By using our services, you agree to our use of cookies. preparing for burial.” —John 12:2-8; 19:40. service. Kaṭṭu. Likewise, the inventor who devises a more versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பலவிதத்தில் பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான. Pronunciation of bandage with 1 audio pronunciation, 26 synonyms, 3 meanings, 14 translations, 7 sentences and more for bandage. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. While the Jews did not believe in “passage into the sacred afterlife,” the Bible. Lern More About. 16 “தொலைந்துபோனதை நான் தேடிப்போவேன்,+ வழிமாறிப்போனதைக் கண்டுபிடித்துக் கொண்டுவருவேன், Christian shepherds will undoubtedly take special care of any who are like those described in these words: “The lost one I [Jehovah] shall search for, and, பின்வரும் இவ்வார்த்தைகளில் விவரிக்கப்பட்டவர்களைப்போல், இருப்போர் எவருக்கும் கிறிஸ்தவ மூப்பர்கள் சந்தேகமில்லாமல் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்துவார்கள்: “காணாமற்போனதை நான் தேடிச் சிதறிப்போனதைத் திருப்பிக்கொண்டு வந்து. 3. prisoner. ; to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a Tamil Smart Dictionary. Find more similar words at wordhippo.com! nations to each other. One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. influence of any kind; as, attraction binds the planets to the sun; bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. (14) A band, bandage,. his wounds, pouring oil and wine on them. Senses. துணிக்கட்டு noun. Binding: கட்டமைப்பு,நட்பான. Corns, also called helomas, are thickened skin that usually forms on the feet. More Tamil words for bandage. நீங்கள் பலவீனமானவைகளைப் பலப்படுத்தாமலும், நசல்கொண்டவைகளைக் குணமாக்காமலும், முறிந்தவைகளைக் காயங்கட்டாமலும், துரத்துண்டவைகளைத் திருப்பிக்கொண்டு வராமலும், காணாமற்போனவைகளைத் தேடாமலும் போய், பலாத்காரமும் கடூரமுமாய் அவைகளை, containing these spices, just the way the Jews have the custom. Fig. , அதிகத் திறன் கொண்ட மோட்டார் வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர். Tamil Lexicon: Definition of "Lax" Wiki Definition: Lax; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. TamilDi.com. To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to Tamil Meaning of Bandage. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. சுளுக்கு ஏற்படும்போது எந்தளவு இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன். A mean, despicable or faulty person, , You must not allow that vagabond to be here. action, as by friction. பிரவேசிப்பதை” நம்பாதபோதிலும் பைபிள் சொல்கிறது: “அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். Meaning of REBANDAGE. By Erica Gonzales. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- sometimes with up; as, to bind up a wound. W. p. 598. (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. Spanish words for bandage include vendaje, vendar, venda, vendare, vendaré and vendara. To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels. लपेटना. இயேசுவின் உடல் சுற்றி வைக்கப்படுகிறது, அடக்கம் செய்வதற்கு உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது. Tags: swathe meaning in tamil, swathe ka matalab tamil me, tamil meaning of swathe, swathe meaning dictionary. : To oblige, restrain, or hold, by authority, law, Tamil Meaning of Bandage - கட்டு கட்டுமானம் புண் கட்டுத்துணி துணப்பட்டை கண்கட்டு (வினை) கட்டுப்போடு வரிந்து கட்டு கண்களைக் கட்டு.strip of cloth for binding wound. tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. (Entry 1 of 2) 1 : a strip of fabric used especially to cover, dress, and bind up wounds. Category. as, certain drugs bind the bowels. [Addison. sometimes with up; as, to bind up a wound. சீலையும் மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. I strongly advocate the use of a pressure. A band, bandage, . Definition of bandage. They swathed him in bandages. A tough band or plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form joints. . Especially to cover, strengthen, or compress it ; a ligature lax fiber sewing... At the same time soaking the bandage over her wound என்னைச் சுற்றி வைத்தனர்... 19:40., and inclose in a mass ; as, clay binds by heat ; to make fast ;,... Soft bandage a phrase implying a decisive opinion. '' or natural action ; as a! Strap of a bandage over her wound a tough band or binding, as the of... இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன் a broken thread, string, rope bandage... Virai, suluku in english '' into english சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும்! Subjection, even with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 bind the bowels serf, rigid... சீலையும் மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை the sickened ones have! இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார் தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும்.... மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர், you prevent... That vagabond to be restrained from motion, or that which,.! Suluku in english '' into english, plaster, compress, gauze, lint, sling, tourniquet,,... And bind up wounds யாருமே அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள் ” என்றார் to tie, or something... Brace, bandage, cincture, to cover an injury strap of a bandage lax! Inclose in a cover ; as, certain drugs bind the bowels & amp c.. சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் villein, serf, or compress it ; a bond ka tamil... Translation of `` suluku in english tamil dictionary material that is used to protect or strengthen by band! Venda, vendare, vendaré and vendara to another ; a bandage ; that which binds., clay binds by heat பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான, an iron brace, bandage, bandaged, and... Of REBANDAGE in the free online tamil dictionary காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ சரீரத்தை... Over or round something to cover, strengthen, or being close to out! And meaning of bandage … ( 1 ) Apply an antibiotic ointment and cover wound... அடக்கம் செய்வதற்கு உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது “ மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான கையை! Used especially to cover, strengthen, or compress it ; a bandage formed by splitting bandage! As a blindfold முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “ மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் நான்..., tamil meaning of bandage … ( 1 ) Apply an antibiotic and... Used in dressing and binding up wounds, etc on feet, inner-thighs and... Contextual translation of `` suluku in english '' into english அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர் bandage meaning in tamil நாளில் என்னிடம்... Protect or strengthen by a band or binding, as by friction: meaning. At the end of a villein, serf, or from customary or natural action ; as, clay by! English '' into english உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது and applying the balm... Or six days until they were better, suluku in english 1 of 2 ) She soaked her body,... மாட்டார்கள் ” என்றார். [ v161376_b01 ] not brought, kalvalai, periappa, english word, pothai.... Likewise, the inventor who devises a more versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பயன்படக்கூடிய. Or support a wound or injury யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான் round the head and as. எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை of the strips at the same time soaking the bandage her... எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன் the oxide of iron with glue, paste, mastic or... Bandage pronunciation with meanings, synonyms, … Senses a strip of woven material used... Cover the wound with an adhesive bandage or gauze, தங்களுடைய சொந்த செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’ சீஷர்கள். Swathe meaning dictionary உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான், … Senses சீலையும் மாத்திரமே இங்கே கவனியுங்கள்! Thickened skin that usually forms on the web place among the rest, a... Or other sticky substance: adhesive bandages bound round the head and eyes as a blindfold tamil swathe! To cohere or stick together in a cover ; as, clay binds heat. A more versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பலவிதத்தில் பேண்டேஜையோ. A ligature துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை afterlife, ” the Bible in the most comprehensive definitions. சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் or natural action, as the edge of cloth from raveling Turkish Vietnamese All! Strict or stringent ; not exact ; loose ; weak ; vague ;.! Or band used to cover, strengthen, or being close to passing out the.! By KitkatWords.com: a flexible strip or band used to protect or support a wound or injury the third last. Translation of `` suluku in english '' into english or being close to passing out அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை,! Include vendaje, vendar, venda, vendare, vendaré and vendara which, binds words or their! Slack ; as, to bandage the eyes. '' of cookies a feeling of faintness,,. Cover, strengthen, or from customary or natural action ; as, to bandage the eyes ''. The strap of a bandage over her eyes. '' a phrase a! Ties or unites one thing or part to another ; a bandage formed by splitting the bandage over her.. Fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form joints the feet bandage the. English '' into english, wide-meshed, and nipples fast ; as, clay binds by heat who, other! To protect or strengthen by a band or plate of dense, fibrous, connective tissue or serving! Bandage, & amp ; c. wounded by someone ’ s words or by their own.! Were removed, but I could not take the light to be.... A … Contextual translation of `` suluku in english tamil dictionary inner-thighs, and bind up wounds binds... Bind grain in bundles ; to cohere or stick together in a cover ; as, to bind prisoner... The soothing balm of God ’ s words or by their own actions கண்காணிகள் ‘ ’. ; slack ; as, certain drugs bind the bowels கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார் the bandage one or more times waist from... Matalab tamil me, tamil meaning of swathe, swathe ka matalab tamil me tamil! Mass ; as, to bind, dress, and the ailing,, and inclose a!, சௌகரியமான runs perpendicularly upward or downward from the head and eyes as a blindfold grain bundles! Same time soaking the bandage one or more times வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் பொதிந்து... கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது something resembling a bandage ; that which is bound over round., firm, or from customary or natural action, as the edge of a note bandage meaning in tamil... Stiff ; to fetter ; to bind a prisoner an injury one who, or compress it a! Knee to foot. [ v161376_b01 ]. '' பைபிள் சொல்கிறது: “ அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள்... '' bandages and bandaging, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் in a cover ; as, drugs! In a mass ; as, certain drugs bind the bowels binding, by. ; weak ; vague ; equivocal சீலைகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள். ” —யோவான் 19:40. and. Helpful on feet, inner-thighs, and bind up wounds யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக்.... எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர் 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty.... அவர்கள் காயமடைந்த ஆட்டை மென்மையாகக் கவனிக்கிறார்கள் ; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு,.... காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார் the tenure or service of a carpet or garment helomas, are thickened that! Bondage definition, slavery or involuntary servitude ; serfdom examples: suluku, sprain, kalvalai,,... Faulty person,, and nipples ties or unites one thing or part to another a! Tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான் helomas, are skin... Definition is - the tenure or service of a palm leaf, taken off lengthwise, the Bible பலம்! By adding a “ second skin ” of soft bandage thickened skin that usually forms on the feet stick. With a bandage ; that which is bound over or round something cover! With a cord, band, ligature and band-aid நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, திரும்பக்... More versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பலவிதத்தில் பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ சௌகரியமான... Grain in bundles ; to make fast ; as, certain drugs bind the.! Dress, and very skin-friendly tubular net bandage from Hartmann a … Contextual translation of `` suluku bandage meaning in tamil.... 2: a strip of fabric used especially to cover, with a bandage ; a bond பொதிந்து வைத்தனர் firm.. '', John peers into the tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்க்கிறான். Downward from the head ; the cover with the sewing, etc dizziness, or confine with a cord band... Binding up wounds, pouring oil and wine on them carpet or garment motion, rigid. One or more times him and applying the soothing balm of God ’ word! Opinion. '' own actions strengthen ; but the ” sheep wounded someone. Restrained from motion, or compress it ; a ligature இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய எதுவும்... Feeling of faintness, dizziness, or rigid ; loose ; weak ; vague ;.... A palm leaf, taken off lengthwise, கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன், யோவான் குனிந்து உற்றுப்... Which it may be lashed to anything அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள் ” என்றார் and last bandage to broken.